Termeni si condiții

Informare în conformitate cu UE 2016/679 (GDPR) și art. 13 Decretul legislativ n. 196/03.

În conformitate cu legislația națională și europeană actuală privind protecția datelor cu caracter personal, gasiti mai jos informațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal colectate. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, în conformitate cu principiile corectitudinii, legalității și transparenței.

Controlorul de date este:

- ACS REAL RACING;

- Str. Pacii, nr 66, 176/c/24;

- 820048 Tulcea

- info@kartingmasters.com

- CUI RO24185380

Scopul și temeiul juridic al prelucrării, natura furnizării de date:

Participarea la "ROMANIAN KARTING MASTERS 2019"

Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi efectuată de club exclusiv pentru activități legate de participarea dvs. la RKM 2019. Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează pe baza consimțământului explicit al părții interesate (sau a celor care exercită răspunderea părintească în cazul în care partea interesată este minoră).

 

Comunicarea datelor dvs. este necesară pentru scopul menționat mai sus și pentru executarea contractului cu operatorul de date. Furnizarea de date nu este obligatorie, dar orice refuz de a furniza anumite date ar putea duce la refuzarea inscrierii dvs la RKM 2019.

În scopul participării la RKM 2019, datele dvs. pot fi supuse comunicării pentru respectarea obligațiilor legale legate de organizarea și desfasurarea competitiei, de respectarea Regulamentului Sportiv și Tehnic impus de autoritățile competente sau de îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de către club pentru realizarea RKM 2019. În funcție de caz, datele dvs. pot fi divulgate:

- circuitelor de karting, oficiali ai competitiei, organizatorilor și orice altă persoană implicată în diverse moduri în organizarea și promovarea campionatului și a competițiilor;

- la Federatia Romana de Karting;

- Federației Internationale de Automobile (FIA) și / sau comisiilor specifice ale Federației (CIK, etc.), altor organisme sau organisme conexe;

Controlorul de date nu utilizează în niciun fel procese automatizate de luare a deciziilor cu privire la datele personale ale persoanei vizate. 

Perioada de păstrare a datelor

Partea interesată este conștientă că, prin participarea la RKM 2019, este de acord ca unele dintre datele sale, cum ar fi imaginea și numele, vor fi supuse distribuției. Videoclipurile și fotografiile furnizate de dvs. sau luate cu ocazia oricăror evenimente publice care pot fi atribuite campionatului pot fi utilizate sau transmise și difuzate prin orice tip, metodă, mediu și sistem de comunicare, inclusiv pentru scopuri publicitare și comerciale.

Datele vor fi păstrate pentru perioada necesară pentru scopurile pentru care au fost colectate și pentru gestionarea obligațiilor contractuale și a obligațiilor de reglementare pe care se bazează tratamentul, precum și pentru îndeplinirea scopurilor contabile și fiscale prevăzute de lege. 

Drepturile părții interesate 

În orice moment, partea interesată poate contacta controlorul de date la adresa de mai sus pentru a-și exercita drepturile enumerate mai jos, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 și ale legislației naționale în vigoare:

- Dreptul de acces: persoana interesată are dreptul de a obține confirmarea că datele cu caracter personal sunt prelucrate sau nu în legătură cu acesta și, în acest caz, pentru a obține accesul la datele sale cu caracter personal. În orice moment, puteți solicita acces la următoarele informații: scopul prelucrării, categoriile de date prelucrate, destinatarii cărora le sunt sau vor fi comunicate datele cu caracter personal, perioada de păstrare a datelor, existența drepturilor în favoarea sa , originea datelor și eventuala existență a unui proces automatizat.

- Dreptul la rectificare: partea interesată are dreptul de a obține de la operatorul de date rectificarea datelor cu caracter personal inexacte cu privire la acesta, fără întârziere nejustificată. În plus, are dreptul să obțină integrarea datelor cu caracter personal incomplete, chiar și să furnizeze o declarație suplimentară. În acest caz, operatorul de date va avea obligația de a informa fiecare destinatar căruia i-au fost transmise datele personale cu privire la eventualele corecții